15 July 2011

Brilliant Endgame Studies Galore (II)

As announced, here are the next ten endgame studies for your enjoyment.

T. Gorgiev
Moscow Tourney, 1936
1st Honourable Mention
[8/8/3P4/2r5/4B2k/4r1p1/8/5R1K]
  Win(4+4)  
      1. d7 g2+ 2. Kxg2
2. Bxg2? Rd3
2. - Re2+
2. - Rg3+ 3. Kf2 Rg8 4. Rh1+ K~ 5. Rg1+
3. Kf3 Rd2 4. Kf4 Rc3 5. Bd3
a) 5. - Rdxd3 6. Rh1+ Rh3 7. d8=Q+ Kh5 8. Qg5#
b) 5. - Rcxd3 6. d8=Q+ Rxd8 7. Rh1+ Rh2 8. Rxh2#


A. Herbstmann & L. Kubbel
Leningrad Central Chess Club Tourney, 1937
1st Prize
[8/8/8/7n/8/7N/3kp1K1/5n2]
  Draw(5+3)  
      1. Ng1 Ne3+
1. - e1=Q 2. Nf3+
1. - Nf4+ 2. Kh1 e1=N 3. Nf3+ Nxf3
2. Kh3 Nf4+
2. - e1=N 3. Nf3+ Nxf3 stalemate
3. Kh2 Ng4+
3. - e1=N 4. Nf3+ Nxf3 5. Kg3
3. - Nf1+ 4. Kh1 e1=N 5. Nf3+ Nxf3 stalemate
4. Kh1 Nf2+
4. - e1=N 5. Nf3+ Nxf3 stalemate
4. - e1=Q stalemate
5. Kh2 e1=N 6. Nf3+
6. Kg3? Ned3
6. - Nxf3+ 7. Kg3 Ke3 stalemate

V. Halberstadt
Magyar Sakkvilág, 1938
3rd Prize
[6B1/4K1k1/8/5P2/8/8/4n2n/8]
  Win(3+3)  
      1. f6+ Kh8! 2. Bd5
2. f7? Nf4 3. f8=Q Ng6+

a) 2. - Nf4 3. Be4 Ng4 4. f7 Ng6+ 5. Bxg6 Nh6 6. f8=B! and wins.
6. f8=Q+? Ng8+ 7. Ke8 stalemate
6. f8=R+? Kg7 (6. - Ng8+? 7. Ke8) 7. Bc2 (7. Bf7 Nf5+ 8. Ke8 Nd6+) Ng8+ 8. Ke8 Nf6+

b) 2. - Nd4 3. Be4 Ng4 4. f7 Nf5+ 5. Bxf5 Nh6 6. f8=R+!!
6. f8=Q? Ng8+ 7. K~ stalemate
6. - Kg7
6. - Ng8+ 7. Ke8 Kg7 8. Rf7+ Kh6 9. Bh7
7. Be6 and wins.

V. Halberstadt
Schackvärlden, 1938
[8/3B3p/6P1/7k/8/2r2N1P/5K2/4r3]
  Win(5+4)  
      1. g7!

a) 1. - Re8 2. Bxe8+ Kh6 3. g8=Q!
3. g8=N+? Kg7 4. Ne7 Kf8 5. Bb5 Rxf3+ 6. Kxf3 Kxe7
3. g8=B? Rxf3+
3. - Rxf3+ 4. Ke2 Re3+ 5. Kd2 Rd3+ 6. Kc2 Rc3+ 7. Kb2 Rc2+ 8. Ka3 Rc3+ 9. Kb4 and wins.

b) 1. - Rc8 2. Bxc8 Re8 3. Be6

c) 1. - Rf1+ 2. Kxf1 Rxf3+ 3. Kg2

d) 1. - Rxf3+ 2. Kxf3!
2. Kxe1 Rg3 3. Bg4+ Rxg4 4. hxg4+ Kh6 5. g8=B Kg5 6. Be6 h5

d1) 2. - Rg1 3. Bg4+
d11) 3. - Rxg4 4. hxg4+ Kh6 5. g8=B!!
5. g8=N+ Kg5 6. Ne7 h5
5. - Kg6 6. Kf4 h5 7. g5
d12) 3. - Kh6 4. g8=R!!
4. g8=Q Rg3+ 5. Kf4 (5. Ke2 Rg2+) Rxg4+ 6. hxg4
4. - Rg3+ 5. Kf4 Rf3+ (5. - Rxg4+ 6. Rxg4) 6. Ke5 Re3+ 7. Kf6 Rg3 8. Ke7!

d2) 2. - Rf1+ 3. Kg2!
3. Ke4 Rg1 4. Bg4+ Rxg4+ 5. hxg4+ Kh6 6. g8=B Kg5 7. Kf3 h5
3. - Rf6
3. - Rf7 4. g8=Q
4. g8=Q Rg6+ 5. Bg4+

d3) 2. - Re8 3. Bxe8+ Kh6 4. g8=N+! Kg7 5. Ne7 Kf8 6. Nd5 Kxe8 7. Nf6+

M. Liburkin
Shakhmaty v SSSR, 1938
4th Prize
[8/8/8/8/6p1/1N6/2k1K2n/R3b3]
  Win(3+4)  
      1. Nd4+ Kc3 2. Nb5+ Kc4!
2. - Kb3 Rb1+
3. Nd6+
3. Na3+? Kb3 4. Kxe1 Kb2 5. Nc2 Nf3+ 6. Kd1 g3
3. - Kc5! 4. Nb7+!
4. Ne4+ Kd5 5. Nf6+ Ke5 6. Nd7+ Ke6 7. Nc5+ Kd5
4. - Kc6 5. Nd8+ Kc7 6. Ne6+ Kd7!
6. - Kd6 7. Ra6+
7. Nf8+ Ke7 8. Ng6+ Kf7 9. Nh8+ Kg7 10. Rxe1 Kxh8
10. - Nf3 11. Rh1 Ng5 12. Kf2 Nh3+ 13. Kg3 Kxh8 14. Kxg4
11. Rh1 g3 12. Ke3 Kg7 13. Kf4 g2 14. Rg1 Nf1 15. Rxg2+ Kh6 16. Rf2

V. Korolkov & L. Mitrofanov
FIDE Tourney, 1959
1st Prize
[5R2/8/P7/1K1k4/8/1b2r3/5PPr/6b1]
  Draw(5+5)  
      1. a7 Ba4+!
1. - Bc4+ 2. Ka4
2. Kxa4 Rh4+ 3. g4!
3. f4? Re4+ 4. Kb5 Bxa7
3. - Rxg4+ 4. f4 Re4+ 5. Kb5! Bxa7 6. Rd8+ Ke6 7. Re8+ Kf5 8. Rf8+ Kg6 9. Rg8+ Kh5 10. Rh8+ Kg6 11. Rg8+ Kf5 12. Rf8+ Ke6 13. Re8+ Kd5 14. Rd8+ draw.

Z. Birnov
Trud, 1947
2nd Prize
[8/P1k5/3p4/8/2K3Rb/8/2p5/8]
  Win(3+4)  
      1. Rg7+!
1. Rg1? Bf2 2. Ra1 c1=Q+ 3. Rxc1 Bxa7
1. - Kb6 2. a8=N+! Ka6
2. - Ka5 3. Ra7#
2. - Kc6 3. Rc7#
3. Nc7+
3. Rg1 Bg5!
3. - Ka5
3. - Kb7 4. Ne6+ Kc6 5. Rg1
3. - Kb6 4. Nd5+ Ka6 (4. - Ka5 5. Ra7#) 5. Nb4+
4. Rg1 Bg5 5. Rxg5+! d5+! 6. Rxd5+ Ka4
6. - Kb6 7. Rb5+ Kxc7 8. Rc5+ or 7. - Ka7 8. Ra5+ Kb~ 9. Ra1
7. Nb5! c1=Q+
7. - Ka5 8. Nd4+ (8. Na3+? Ka4 9. Nxc2 stalemate) Ka4 9. Nb3,e2 (9. Nxc2 stalemate)
8. Nc3+ Ka3 9. Ra5+ Kb2 10. Ra2#

G. Gorbunov & V. Jakovenko
Shakhmaty v SSSR, 1988
3rd Prize
[6K1/7p/3kP2B/8/1p6/5r2/2BP4/8]
  Win(5+4)  
      1. Bd1
1. Be4? Rh3 2. Bf8+ Kxe6
1. - Rf6
1. - Rh3 2. Bf8+ Kxe6 3. Bg4+
2. e7! Kxe7 3. Bg5 h6!
3. - Ke6 4. Bxf6
4. Bh4 Ke6 5. Bg4+ Rf5
5. - Ke5 6. d4+! Kf4 7. Bxf6 Kxg4 8. d5 Kf5 9. Kf7
6. Kg7!
6. d4? b3! 7. Kg7 b2
6. - h5! 7. Bh3 Ke5 8. Bg3+ Rf4
8. - Ke4 9. d3+
9. Kg6!
9. Kh6? Ke4! 10. Bxf4 Kxf4 11. Kxh5 Ke4 12. Bf1 b3
9. - h4!
9. - Ke4 10. Bg2+ Rf3 11. Kxh5
10. Bh2 Ke4 11. Bg2+ Rf3 12. Kg5 h3! 13. Bh1 b3 14. Kg4 b2 15. Bxf3+ Kd4 16. Bg1+ Kd3
16. - Ke5 17. d4+! Kd6 18. Be4
17. Kf5!
17. Kf4? h2! 18. Bxh2 Kxd2 19. Be4 Kc1
17. - Kxd2 18. Be4 Kc1 19. Be3+ Kd1 20. Bf4

D. Gurgenidze
Leninska Smena, 1988
2nd Honourable Mention
[3n3K/5P2/6kP/1P6/8/2n5/8/8]
  Win(4+3)  
      1. f8=Q Nf7+ 2. Kg8!!
2. Qxf7+? Kxf7 3. b6 Nd5 4. b7 Ne7 5. b8=Q Ng6+ 6. Kh7 Nf8+ 7. Kh8 Ng6+
2. - Nxh6+ 3. Kh8!
3. Qxh6+? Kxh6 4. b6 Nd5 5. b7 Ne7+
3. - Nf7+ 4. Qxf7+ Kxf7 5. b6 Nd5 6. b7 Ne7 7. b8=Q Ng6+ 8. Kh7 Nf8+ 9. Kh6

M. Bordeniuk
All-Union Team Championship USSR, 1972
1st Prize
[1b2K3/p7/P2pk3/1p6/1P6/3P4/6B1/8]
  Win(5+5)  
      1. Bd5+!!
1. Bh3+? Kf6 2. Kd7 d5 3. Kc6 Be5 4. Kxd5 Bc7 5. Kc6 Bb6 6. Kxb5 Ke7
1. - Ke5!
1. - Kxd5 2. Kd7 Kd4,e5 3. Kc8
2. Kd8! Kxd5 3. Kd7!!
3. Kc8? Kc6 4. Kxb8 Kb6
3. - Kd4 4. Kc8 Kd5 5. Kb7!
5. Kxb8? Kc6 6. Ka7 Kc7 7. d4 d5
5. - Ke6 6. Kxb8 Kd7 7. Kb7 d5
7. - Kd8 8. Kc6
8. Kxa7 Kc7 9. d4

No comments: